Пропас

  • Случвало ли ви са а да са чудите накъде ша избие целата светска щуретиа? Я редко, ма неко път са пресещам. Последно такее са умисли’ след фюма  “Интервюта с Путин” („The Putin Interviews”) на режисьора Оливър Стоун къде пъкна лани и дигна голема пушилкя. Снимале са го две годин из Русиа, преставлява диалог между режисьора от САЩ Оливър Стоун и президента на Руската федерациа Владимир Путин. Режисьора сакал да покаже човешкото лице на рускиа президент, къде било напълно непознато в САЩ. Тама, накратко казано, и двамата са поусират: президента с непоколебима уверенос твръди колко добро место за живеене е Русиа, къ най-големите бизнесмене са станале текива не с партийни протекции, ми сал зарад предприемаческите си способности ели па къ стоенето прав в църква било „руска“ православна традиция, апа режисьора опитва да внушава разлика между посланиата от интервюирания по вербалниа и невербалниа канал.

Най-тревожното и изобличително в тоа филм, индикатора за същността на президента на Руската федерациа, пъкиня в четиресе и петата минута и педесетата секунда на втората час. В тоа момент президента Путин заявява, че ренесанса на християнството в Русиа а свръзан с тава, че смърттъ на куманизма предизвикала идеологически вакуум, къде най-добре можал да бъде запълнен от религиата. Не е извесно дали самиа режисьор, къде сака а разкрие същносттъ на президента, си дава сметка, че с тава а улучил десетката. Таа фраза на Владимир Путин е червената нишка, откъде могат да са проследът и разгадааат мотивете и основните резултати от политиката на руското дръжавно ръководство във външно и вътрешнополитически план. На тава место публиката разбира, че разлика между ората, къде ръководат двете дръжави, около кои са врътът сценариа на филма и целиа живот на планетата, практически нема.

На пръво место, изречението на президента разкрива управленски и личностни качества, колко му а акъя демек. Категоричносттъ, къде приказва, ясниа и точен изказ без секво колебание, показват увереност в собствените сили, оттама и в провежданата политика, в частнос по духовносттъ. Водача шси застъпи мъдете, силен и уверен, способен да разсъждава на макро-ниво и да преценява кога, къде и кво требва да са направи за дръжавния стратегически интерес. Познава народа и го води. Отбелезаното от него като дело на самиа руски народ завръщане към християнството вероятно е констатирано от руската служба за сигурност още в началните години на прехода и вероятно и досеги са зема предвид при планирането и провеждането на вътрешната политика. Ма ми са ще, че го ползват сал кът инструмент за постигане на политически цели и инги а през дедовиа за подпомагане и развитие на църквата като институция и укрепването на връзките ѝ с народа и с дръжавните институции. Тава нема да са промени скоро. (Прелича ли ви на некои други ора мааалко по на запад?)

За пред ората Руската федерациа е (полу)президентска република. За нейните си ора тава а полуфеодален-полуавторитарен режим, къде са а нагнездил в мътната водъ след куламнизма. Тава нема собствена идеологиа и визиа, оглавява са от ора, къде имат лични икономически интереси от тава да са в него, затава и контролират ключовите икономически лостове, създават измамна представа за свободна пазарна инициатива демек. Израза на президента, че са „запълва вакуум“, по толко важен въпрос, подчертава липсата на ясна визиа и собствени идеи за политиката (вътрешна, по отношение на собствениа народ и външна по отношение на целиа православен свет и външна политика въобще). Тиа си ползват испитаниа модел от тоталитарното време – мислене и решаване на проблеми на парче, кръпене на дупки, вместо цел ремонт на пъкя или, ако требва – построяване на нов път. Издава колко турат на онаа си работа ората и дръжавата като политически субект. (Да ви прелича па на некои други?)

Личните качества на президента, къде това изречение изважда на показ, не съ много за фалбъ: бездушевен, самодоволен, консуматорски мислеш индивид, къде са не различава от неговите „опоненте“, „партньоре“ или къто тама вика на властващите от другата стран на гьола. Верващите ора виждат човек, къде не верва в Господ. За верващия тава а самонадеян грешник, къде води една от двете най-силни дръжави в света. Според него истината и иляда годин традициа са некви инструменте, играчки, къде той управлява и използва, да постига некакви негови си, криворазбрано дръжавни цели. Поддал са а на изкушаващото усещане, той е най-одгоре и са наслаждава на власттъ и находчивосттъ си, нема друг одгор. Сал короната му ги нема. Кадрите, къде режисьора а включил във филма малко преди и малко след фразата за идеологическиа вакуум, показват човек, къде сам си верва, че е нов, ма си е останал апаратчик. Къде са кръсти кът християнин, ма мисли и приказва кът номенклатурчик. Истинскиа водач, добриа пастир, на тава место казва, че дръжавата и народа са връщат към устоите си, апаратчикът прикаа за идеологически вакуум. Тоа православен ренесанс верно е дело на руския народ и водача правилно е усетил народа, ма не знае кво сака а праи, зарад ясно формираниа си, непроменим номенклатурен начин на мислене. Апаратчика мое и да усеща и познава нуждите на народа, ма го не разбира. Сал констатира. Между него и народа има пропас, ма той ги не види.

Много малка а вероятносттъ а стане неко непредвидена патакламъ, къде да накара президента и придворните да променът радикално управлението. Ма и тава неа гаранциа. Историата показва, че дори при огромни сътресения, къде сакат радикално нови мерки, апаратчиците са неспособни да измислат кво да са праи, дако че знаат, че требва. Тука треба да са има нещо предвид, къде ниа си мислим, че другите не знаат: тоо начин на мислене или по-скоро таа щуретиа навремето е бил разкодирана, съответно зета предвид от големите дръжави. В началото на 90-те години на ХХ в. президента на Франциа мосю Франсоа Митеран расправа за Михаил Горбачов и желанието му за промени в СССР: „В дъното на душата си той е комунист и е обсебен от власт. Не залагам и една копейка за добрите му намерения.“ Тава не съм си го измислил азе, пише го в книгата на рекламиста му Жак Сегела „Имало едно време избори…“. Сичко са следи внимателно и шса разбере и днеска демек. Правете сметка, че и за наште кашмере са знае квото требва, най-малко колко им е акъя, оттама и кво моо измислат. Връй после не вервай в конспиративни теории. Ку не вервате, моете ли да каете що от големите монотеистични религии, сал евреите признават истанбулската конвенциа? Ма да не съ отклонявам, саках да кажа, че големите са занимават с глупости, за малките никой не мисли, за назе ептен, накратко  в близките дваес-триес годин нищо добро не чака Северозапада.

Филма а напраен за външна консумациа, предназначен е главно за зрителе извън Руската федерация. Кво и ще да а, ма да сравняваш православната вера с престъпната свинщина на „ГУЛАГ“ и с “марксизма-ленинизма”, и да обесняваш, че ползваш православието, за да пълниш вакуум, е богохулство. Дори да допущим, че тоо, къде прикаа тиа щуретии, е атеист, безбожник, обикновен административен ръководител на огромна (макар и православна) дръжава, тава не праи изказването по-малък грех, ми го превръща в огромна управленска грешка, къде сака а изрине сички тама пиаре. И то не са що е международна издънката, ми що сака а са има предвид и религиозносттъ на народа. И тоо народ, колко и да а оскотел от недоимък, корупциа и безизходица (справка – филмите „Дурак“ на режисьора Юрий Биков и „Левиатан” на режисьора Андрей Звягинцев), като слуша тиа думи ша разбере къв е човека, къде ги казва. И в един момент ша спре да му верва.

От фразата за идеологическиа вакуум става ясно и нещо друго: по един или по друг начин, благодарение на иляда годин традициа, чрез или въпреки самонадеяното късогледство на разни водаче, ели па по други, неведоми за назе причини и пътища, верата и истината си пробиват път и водат ората. Извесно е кво са извезалe монахините от Иверския манастир на Самарското знаме, знамето за нашто опълчение: „Да воскреснет Бог и расточится врази его“. Господ да бъде с нашия и с техния народ занапред е тава, къде ни а нужно. Останалото е суета.

3 thoughts on “Пропас”

  1. Думи немам колко ми ареса написаното. Напълни ми душъта. Бравос !!!

  2. Давай го тава за игралното кино, що и я съм киноманка и много го почитам. Ча’ на севернокорейски фюлм нема да са подложа куту тебе, ма иначе G-8, Eurocinema и Френския институт ше фалират без мойто присъствие. Не пропущам!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *